kajsdklfj

Cách cài đặt Multi Masternode

MasterNode

Kết nối mạng xã hội

Cài đặt multi masternode, 80% những người chơi masternode chỉ biết cài Single masternode mà thôi.

Masternode chỉ thực sự phát huy hết công dụng của nó đó là về long-term ( dài hạn). Vì vậy việc gia tăng số Nodes hay cài đặt multi masternode bạn không nên bỏ qua.

Ở những bài post bên trước, mình đã có đề cập đến multi-masternodes ( MN) rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài Multi-masternode.

Thực ra, có 2 cách cài tương ứng với 2 trường hợp.
– TH1: bạn có 1 Masternode trước và tích coin đến khi đủ số coin để chạy masternode thứ 2.
– TH2: Bạn có đủ số coin để chạy từ 2 MasterNodes trở lên ban đầu.

Nguyên tắc chung của cài nhiều masternode là:
– Mỗi địa chỉ ví lạnh chỉ liên kết với một địa chỉ IP trên VPS mà thôi, vậy nên để cài đặt nhiều masternode, có 2 cách:

+ Cách 1: Tạo số VPS tương ứng với số Masternodes bạn dự định chạy.
+ Cách 2: Chia VPS hiện tại thành nhiều IP khác nhau và chạy mỗi MasterNode trên mỗi IP đó.

passive income-masternode-thu-nhap-thu-dong
passive income-masternode-thu-nhap-thu-dong

VD: 1 coin A yêu cầu 1000 coin để chạy masternode. Bạn đang có trong tay 2001 coin. Vậy làm như sau:

Với cách 1:

  • Bạn chuyển lần lượt 1000 coin đầu vào địa chỉ Masternode thứ nhất ( do bạn tự đặt), chờ hệ thống confirm, rồi chuyển 1000 coin tiếp theo vào địa chỉ Masternode thứ hai (do bạn tự đặt).
  • Vào debuge console, đánh Masternodes genkey, masternode outputs, lưu thông số đó lại trong 1 file ***.txt
  • Tiến hành cài đặt coin A ở trên 2 IP VPS khác nhau, và kết nối mỗi VPS với thông số tương ứng (Masternodes genkey, masternode outputs) với mỗi địa chỉ ví MasterNode thứ nhất và MasterNode thứ 2.

Vậy là bạn sẽ có 2 cái masternode chạy trên 2 VPS khác nhau nhưng khi trả thưởng thì sẽ trả thưởng về ví Cold Wallet của bạn.

Với cách 2:

  • Bạn phải make sure chắc chắn được rằng VPS của bạn đủ sức chạy 1 lúc nhiều masternode ( Mỗi coin có yêu cầu khác nhau về cấu hình khi chạy MasterNode).
  • Bạn có thể vào trong phần cài đặt của VPS và chia địa chỉ IP thành nhiều IP khác nhau, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn phải tốn thêm $$$ cho mỗi IP set-up. Cách này tôi không khuyến khích lắm.

Ngoài ra, còn 1 cách khá kỹ thuật để set-up nhiều MasterNodes trên cùng 1 VPS. Chúc bạn set-up được nhiều MasterNode và kiếm được nhiều coin nhé

Nguồn: Bitcointech4, facebook

Kết nối mạng xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published.