blockchain tiềm năng ứng dụng trong tương lai

Công nghệ blockchain mở cửa cho nhiều lĩnh vực

Cùng AI, Internet of Things (IOT), blockchain hứa hẹn tạo ra thay đổi mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ toàn thế giới, tác động tới nhiều lĩnh vực. Suốt quá trình phát triển xã hội, loài người không ngừng tìm ra phương thức vận hành xã hội một cách thông suốt, nhằm giải quyết […]

Xem tiếp . . .

Cơ hội phát triển cho lập trình viên blockchain

Mentor Trần Quốc Tuấn của FUNiX cho biết, tại Việt Nam, lập trình viên blockchain có cơ hội thu nhập tốt với mức lương 1.000-6.000 USD. Với sự phát triển của công nghệ blockchain và hệ sinh thái blockchain, cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các lập trình viên theo đuổi lĩnh vực này […]

Xem tiếp . . .