Hình thức thanh toán tương lai

Quẹt thẻ, Gắn thẻ chip, và thanh toán bằng smartphone, hình thức thanh toán thích hợp của tương lai

Hiện tại có nhiều cách thanh toán thẻ với máy POS khi chúng ta mua hàng, sắm đồ, … Ở Việt Nam thì có 3 hành động thanh toán phổ biến nhất là Cà thẻ Đút thẻ có Chip Add thẻ vô Smartphone để thanh toán (Hiện tại chỉ có Samsung Pay) Mình chia sẻ một chút về hành động […]

Xem tiếp . . .